Wie schrijft, die blijft

In 2015 gaan de deskundige ambtenaren van de Nederlandse gemeenten, alle aanvragen voor huishoudelijke hulp en begeleiding vanuit een PGB opnieuw beoordelen, als gevolg van de grote bezuinigingen in de zorg. Iedere gemeente wil de zelfredzaamheid vergroten en de eigen kracht van de burgers inzetten. Zelfredzaam zijn betekent de grenzen van je eigen mogelijkheden kennen, zodat je hulp kunt krijgen als het je echt niet lukt. Breng je zorgbehoefte in kaart - of laat het in kaart brengen- vanaf nu, in de computer of gewoon in een schrift.1 Noteer dagelijks en wekelijks welke taken je zelf wel kunt uitvoeren.2 Beschrijf ook welke taken onmogelijk zijn als gevolg van je fysieke of psychische beperkingen.3 Noteer ook hoe het met je energiebalans is. Blijft er na het uitvoeren van de noodzakelijke taken, nog energie over om de dag door te komen? Of ben je dan uitgeput?4 Noteer welke invloed je beperking heeft op de uitvoer van je betaalde of onbetaalde werkzaamheden.5 Bespreek met je leidinggevende wat de consequenties op de uitvoering van je werkzaamheden kan zijn als er thuis minder zorg is. Bespreek de mogelijkheden die je werkgever je kan bieden.6 Vraag in je netwerk wat zij in de toekomst vrijwillig voor je willen doen en vertel wat jij voor hen kunt betekenen.  Zo heb je over een langere periode je zelfredzaamheid in kaart gebracht en wordt je in 2015 niet overvallen door de vraag van de ambtenaren wat je eigen kracht is. Wie nu schrijft, die blijft in 2015 gebruik maken van de noodzakelijke hulp in het kader van de WMO.