Opdracht 2: Zoek naar rust.

Om gelukkig te zijn heb je naast verveling en stilte ook rust nodig. In de zoektocht naar een leven vol voldoening is actie heerlijk, maar rust broodnodig.  Zeker voor mensen (zoals ik er een ben), die actiegericht en daadkrachtig zijn, valt het helemaal niet mee om op je handen te gaan zitten en stil te observeren wat er zich in de ontmoeting met iets of iemand zich aandient. Het gegeven dat we twee oren hebben en één mond, wil zeggen dat het goed is om dubbel zoveel te luisteren als je spreekt. Aandacht is psychologische zuurstof en dus van levensbelang. Je draagt door aandachtige luisteren bij aan de ontplooiing van die ander. Adem in, adem uit, en luister in stilte naar dat wat van levensbelang is voor de ander en voor jezelf.