hoarding

Agenda

Hoarding is een ander woord voor chronische verzameldwang of verzameldrang.  Het is een stoornis die niet vanzelf overgaat maar behandeld kan worden met cognitieve gedragstherapie in combinatie met intensieve begeleiding. Meestal staat de woning van iemand met hoarding zo vol dat dit hem dagelijks belemmert. Hij of zij lijdt aan de hoeveelheid spullen. Maar er mag niks weg en het is voor hem/haar onmogelijk om keuzes te maken. 

Een duidelijk en concreet plan van aanpak is de basis.

De begeleiding van mensen met hoarding loopt meestal via het WMO loket van de gemeente. Daar kunt u  de hulpvraag stellen en uw probleem voorleggen. De gemeente neemt dan contact met u als hulpvrager en inventariseert welke hulp er nodig is. Zodra er dan een beschikking wordt  afgescheven voor gespecialiseerde hulp bij hoarding, kan  het traject starten met een kennismaking en intake en stellen u en ik samen de doelen vast.  Die doelen hoeven niet groot te zijn, integendeel: kleine haalbare doelen lukken vaak veel beter dan grote megaplannen.

Subscribe to RSS - hoarding