hoarding

Agenda

De Nederlandse organizingweek is een week waarin professionals hoarding bespreekbaar willen maken. Klazien Tempelaar geeft in deze week op maandagavond 17 mei een webinar via de NBPO voor collega professional organizers. In het webinar zal Klazien Tempelaar ingaan op de theorie en praktijk van haar werk als opruimcoach in hoardingsituaties. 

Een duidelijk en concreet plan van aanpak is de basis.

De begeleiding van mensen met hoarding loopt meestal via het WMO loket van de gemeente. Daar kunt u  de hulpvraag stellen en uw probleem voorleggen. De gemeente neemt dan contact met u als hulpvrager en inventariseert welke hulp er nodig is. Zodra er dan een beschikking wordt  afgescheven voor gespecialiseerde hulp bij hoarding, kan  het traject starten met een kennismaking en intake en stellen u en ik samen de doelen vast.  Die doelen hoeven niet groot te zijn, integendeel: kleine haalbare doelen lukken vaak veel beter dan grote megaplannen.

Subscribe to RSS - hoarding