Een duidelijk en concreet plan van aanpak is de basis.

De begeleiding van mensen met hoarding loopt meestal via het WMO loket van de gemeente. Daar kunt u  de hulpvraag stellen en uw probleem voorleggen. De gemeente neemt dan contact met u als hulpvrager en inventariseert welke hulp er nodig is. Zodra er dan een beschikking wordt  afgescheven voor gespecialiseerde hulp bij hoarding, kan  het traject starten met een kennismaking en intake en stellen u en ik samen de doelen vast.  Die doelen hoeven niet groot te zijn, integendeel: kleine haalbare doelen lukken vaak veel beter dan grote megaplannen.
Voor particuliere organizing trajecten geldt een uurtarief van Eur 65,00 inclusief 21 % btw. Het doel en het aantal benodigde uren, wordt in overleg vastgesteld.  
Voor gastlessen, trainingen en workshops  over hoarding is een prijsopgaaf mogelijk na overleg.