Het grote verschil tussen taken en doelen

Sascha heeft ADD, ze heeft een partner en een gezin en op dit moment geen betaalde baan. Ze wil geen huisvrouw zíjn en zelfs niet doen alsof, maar daar lijkt het nu wel heel erg op. In een organizingtraject breng ik met haar in kaart wat haar doelen zijn en welke taken daarbij horen. Een doel geeft richting en focus. Een doel is een stip op de horizon. Taken uitvoeren horen daarbij op weg naar het doel."Ik ben veel thuis nu en dat bevalt me niet zo goed. Ik haat het om een keurige huisvrouw te zijn. Ik wil niet op tijd koken en boodschappen doen en het huis schoonhouden. Dat vind ik zulke saaie taken om iedere dag te doen.Wel wil ik dat mijn gezin goed en harmonieus draait en dat mijn lief en onze kinderen zich thuis prettig voelen. Aan dat doel wil ik graag iedere dag een bijdrage leveren. Ik heb een hoger doel nodig om elke dag voor te gaan, geen stomme boodschappenlijstjes en andere suffe huishoudelijke dingen. Maar voor het hoge doel; een liefdevol gezin, doe ik deze suffe taken toch. Het doel geeft me focus en maakt dat ik doorga met mijn dagelijkse suffe taken". Tips voor een doel.1 Bedenk waar je voor wilt gaan, of wat je belangrijk vindt.2 Koppel aan dit doel je taken en kies zo wat  je daarvoor wilt doen.3 Houdt het doel voor ogen. Als je gedemotiveerd raakt, geeft dit doel je weer energie.