blog

Moed als benodigdheid bij een organizingtraject

Als mijn dochter een onvoldoende heeft gehaald, roept ze: "Het is mijn eigen schuld!" We kijken elkaar dan altijd even aan. "Oh nee", zegt ze dan "Volgens jou gaat het niet om schuld". Ook ongeorganiseerde klanten zeggen regelmatig: "Oh, ik schaam me zo, het is mijn schuld dat ik er zo bij zit." Volgens mij gaat het in het huis- tuin- en keukenleven niet over schuld.  Al is het geweldig om een goed functionerend geweten te hebben. Soms loopt iets anders dan je had gewenst. Je krijgt niet het cijfer dat je had gehoopt, of het leven levert je een streek, waardoor je het overzicht verliest. Het is spijtig voor alle betrokkenen. Om die mislukking positief om te buigen, heb je volgens mijn opvoedkundige wijsheid, geen schuld of schaamte nodig, maar moed. Moed om toe te geven dat het niet goed is gegaan. Moed om opnieuw te kunnen beginnen. Moed om door te gaan op de goede weg. Schuld en schaamte halen je niet uit de sores. Moed wel. Moed doet goed.

Lijstjes, lijstjes

De overeenkomst tussen organizers en onze klanten is onze voorliefde voor lijstjes. To-do-lijstjes, not-to-do-lijstjes, actielijstjes, boodschappenlijstjes, planningslijstjes, brainstormlijstjes, inpaklijstjes; we zijn er dol op omdat het overzicht en structuur geeft. Bij organizers en klanten die streven naar perfectie, kan hun voorliefde voor lijstjes een valkuil zijn. Een klant zei: "Ik denk dat ik dit lijstje ga overschrijven, want het is toch niet perfect zo". En ze maakte vervolgens een nieuw lijstje van -delen van- het oude lijstje. To-do-lijstjes met afgevinkte acties duiken soms opeens weer op uit een stapel die ligt te wachten op nog één actie of reactie. Deze stapel 'Afwachten' vind ik persoonlijk een gevaarlijke stapel. Die stapel groeit en maakt dat je vergeet welke acties al klaar zijn of niet. Mijn favoriete lijstje is een lijstje dat klaar is en weg kan.6 tips voor mensen met voorliefde voor lijstjes:1 Het perfecte lijstje bestaat niet. Steek daar geen tijd en energie in.2 Noteer duidelijk op een mapje wat het onderwerp is, de eerstvolgende actie, de deadline en de benodigde tijd. 3 Stop alles wat bij elkaar hoort op dezelfde plaats. Voorkom zwervende informatie.4 Voorkom zoveel mogelijk stapels die afwachten.5 Werk niet met verschillende systemen door elkaar. Maak een keuze en wees consequent.6 Lijst een compliment aan jezelf in. Vier je successen, al zijn ze klein.      

Doe het vandaag

Een uitspraak uit mijn jeugd die nog regelmatig door mijn hoofd gaat is: Als je geen zin hebt, maak je maar zin. Ik weet niet eens meer of die opmerking vaak klonk. Het heeft wel grote invloed op me gehad.Tanja van Essen heeft een boek: Doe het vandaag, geschreven met praktische handvatten om een einddoel, waar je tegenop ziet, wél te halen. Volgens haar hebben veel mensen last van een lage frustratietolerantie, waardoor ze niet om kunnen gaan met tegenslagen. Ze geeft een bijzondere tip: Leer verdragen. Ga in de meest lange rij staan en leer dat verdragen.  Iemand noemt deze oefening in geduld: Leren verduren. Zo wordt de drempel om aan een nare klus te beginnen lager.tips uit het boek Doe het vandaag. 1 Begin je werkdag met de klus waar je het meest tegen opziet. 2 Knip bij een grote lastige taak het einddoel op in kleine subdoelen die je kunt afvinken.3 Door het behalen van kleine subdoelen wordt het grote einddoel steeds concreter. 4 Spreek met jezelf een tijdsduur af. Ga aan de slag met de klus waar je tegen opziet. Als de tijd om is, mag je stoppen.

Tem je inbox

Van een postsorteerder kunnen we veel leren: Laat je inbox niet volstromen met nieuwe mails, maar zorg dat ze meteen op de juiste plaats terecht komen, zodat je er pro-actief mee aan het werk kunt. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van je mailprogramma. Leg een mappenstructuur aan, stel regels in voor inkomende mails en benut de agenda en takenlijst. Vreemd genoeg doen veel mensen dat niet. Ze ordenen hun e-mail niet, maar laten hun inbox helemaal volstromen met honderden, soms duizend gelezen en ongelezen mails. Daar is dat digitale postvak niet voor bedoeld. Net zoals je brievenbus bij je voordeur, zou je postvak aan het eind van de dag helemaal leeg moeten zijn. De vuistregel van NBPO collega Annemiek Tigchelaar is de aanpak met de 3 letters A: van afdanken, bewaren in je archiefmappen en actie.Heb jij dat niet zo georganiseerd? Plan dan een detoxdag voor je mailbox in en maak  lege tijd in je agenda, om je inbox op te schonen. zo tem je je inbox.E-mailloze vrijdag is een internationaal evenement.Leestip: Grip op je email = grip op je werk door Annemiek Tigchelaar.

Eerst zien, daarna missen

In het organizing traject zouden we vaktermen kunnen gebruiken als body-doubling en de beschikbaarheidsheuristiek. Body-doubling is het positieve effect van iemand die jou ondersteunt en coacht. Samen ben je sterker dan één alleen. Samenwerken zorgt ervoor dat je minder snel de moed verliest, omdat de ander je er doorheen sleept. Zo werkt een organizing-traject ook. Beschikbaarheidsheuristiek is het woord voor missen. Je bent vergeten wat er zoal in je huis of op je werkplek aanwezig is. Door het ordenen en opruimen, zie je opeens weer wat je hebt. Je neemt een weloverwogen beslissing dat iets weg kan. En wat gebeurt? Een paar dagen later bedenk je opeens dat het voorwerp of document dat je onlangs hebt weggedaan, nu geweldig goed van pas zou komen. Je hebt spijt en je bent een beetje boos: Een typisch geval van beschikbaarheidsheuristiek. Je had het al jaren en gebruikte het niet. Nadat je het door het organizing-traject weer in handen hebt gehad, herinner je, je het opeens helder en duidelijk.  Dat je het nu wel kunt gebruiken zegt iets over je vermogen tot herinneren. Niets over domme pech of gemis van een iets dat lange tijd ongebruikt en overbodig opgeslagen lag.

Obstakels

Ik lees weer iets over obstakels. Steeds kom ik dat woord tegen: Obstakels. Die obstakels staan er blijkbaar niet voor niets. Ik ken ze, de persoonlijke obstakels, die mij iets willen leren. En bij mijn klanten staan ze soms ook als roadblocks opgesteld. Ze belemmeren je in je werk. Ze blokkeren de weg naar je succes. Een mental coach vertelde: "Die blokkades zijn een uitdaging om je te dwingen een beslisssing te nemen. Niet voor een ander, niet over een ander, maar over jezelf. Wat wil ik nu echt!? Waar ben ik zo bang voor? Welke angst staat hier zo dwars op mijn pad?"Obstakels zijn de werkzaamheden die niet lukken, de projecten die stagneren, de klussen die onaf blijven liggen, de ongeopende, ongelezen mails die je mailbox vullen. Je kunt alles en iedereen de schuld geven van deze obstakels. Dat kan heerlijk opluchten.  Daarom staan ze echter niet dwars op je pad. Ze staan er voor mij en voor jou, om na te denken over de doelen die we willen bereiken in het leven.  

Wie schrijft, die blijft

In 2015 gaan de deskundige ambtenaren van de Nederlandse gemeenten, alle aanvragen voor huishoudelijke hulp en begeleiding vanuit een PGB opnieuw beoordelen, als gevolg van de grote bezuinigingen in de zorg. Iedere gemeente wil de zelfredzaamheid vergroten en de eigen kracht van de burgers inzetten. Zelfredzaam zijn betekent de grenzen van je eigen mogelijkheden kennen, zodat je hulp kunt krijgen als het je echt niet lukt. Breng je zorgbehoefte in kaart - of laat het in kaart brengen- vanaf nu, in de computer of gewoon in een schrift.1 Noteer dagelijks en wekelijks welke taken je zelf wel kunt uitvoeren.2 Beschrijf ook welke taken onmogelijk zijn als gevolg van je fysieke of psychische beperkingen.3 Noteer ook hoe het met je energiebalans is. Blijft er na het uitvoeren van de noodzakelijke taken, nog energie over om de dag door te komen? Of ben je dan uitgeput?4 Noteer welke invloed je beperking heeft op de uitvoer van je betaalde of onbetaalde werkzaamheden.5 Bespreek met je leidinggevende wat de consequenties op de uitvoering van je werkzaamheden kan zijn als er thuis minder zorg is. Bespreek de mogelijkheden die je werkgever je kan bieden.6 Vraag in je netwerk wat zij in de toekomst vrijwillig voor je willen doen en vertel wat jij voor hen kunt betekenen.  Zo heb je over een langere periode je zelfredzaamheid in kaart gebracht en wordt je in 2015 niet overvallen door de vraag van de ambtenaren wat je eigen kracht is. Wie nu schrijft, die blijft in 2015 gebruik maken van de noodzakelijke hulp in het kader van de WMO.

Time management

Er is iets vreemds met de tijd in ons huis. Als mijn man zegt dat hij een half uurtje zijn ogen dichtdoet, wordt hij een uur later wakker. Als ik zeg dat ik even naar de winkel ga, vraagt hij zich af:  Waar blijft ze toch? De eerste vakantieweek van onze dochter Vera in Sri Lanka is - voor haar-  voorbij gevlogen. En als onze zoon Bram zegt dat hij niet zo laat thuis zal komen, horen wij hem pas arriveren als de zon al opkomt. Er is iets mis met de tijd in ons huis deze week. Eh, ik geloof niet alleen in deze. tips voor time management:Wees realistisch in het inschatten van de benodigde tijd.Wees eerlijk tegen jezelf en anderen over de tijd die je wilt gebruiken voor je activiteit.Doe je taak met aandacht en plezier.Je kunt de tijd niet managen, maar wel je verwachtingen over tijd.

Met de Franse slag

Erger je niet, verwonder je slechts, is een spreuk die het goed doet op een tegeltje. Tijdens mijn vakantieweek in Frankrijk heb ik mijn best gedaan om me te verwonderen in plaats van te ergeren. Een week in Taizé is een oefening op verschillende terreinen van het leven: Emotioneel, spiritueel en praktisch. De mannen-broeders van Taizé leven nauwgezet en vroom. Maar het onderhoud van de gebouwen  doen ze - naar mijn smaak- met de Franse slag. Ik verwonder me daarover én over mijn behoefte aan keurigheid en netheid. Typisch Hollandse keurigheid. Eenmaal thuis, gaat alles weer zoals het daarvoor ook ging. En ik wens opeens wat meer Franse slag in mijn gewoontes. Het is zo anders, zo verfrissend, zo verwarrend om mijn werkzaamheden eens op z'n Frans te doen. Een beetje los en zwierig.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Op ieder feest, zakenreis of bijzondere gelegenheid worden er veel foto's gemaakt. Heel belangrijk en noodzakelijk soms. Jij hebt vast ook  honderden digitale foto's in je bezit, die je nog eens wilt rangschikken, delen, de mooiste selecteren voor een echt fotoboek of gewoon bekijken en ervan genieten. Als je er aan wilt beginnen, overvalt je een moedeloos gevoel. Er zijn er zoveel beelden en je vindt het moeilijk om te kiezen welke foto's  er weg kunnen en welke moeten blijven. Je krijgt er stress van.tips voor het selecteren van foto's:1 Bedenk dat één beeld meer zegt dan 1000 woorden. Honderden foto's maal duizend woorden is een stortvloed aan prikkels.2 Wees streng en selectief voor jezelf en anderen. Wat is jouw rol en taak in relatie tot deze foto's. En wat de is rol en taak van anderen. Als je dat helder hebt, wordt kiezen makkelijker.3 Maak digitale mappen en geef die een unieke specifieke naam. Zo wordt selecteren makkelijker en vind je de foto's daarna ook terug.4 Verlies je je in de details? Maak je zoekopdracht dan anders; zoek bijvoorbeeld vijf of tien mooie foto's van een enkele categorie en ga daarna weer verder als je tijd en zin hebt.   5 Bedenk waar je goed in bent en waarin juist niet. Verlies je je in de details, laat een ander een fotoboek maken.  Ben je een beelddenker? Vraag of er iemand blij wordt als jij een voorselectie maakt. Werk samen en blijf bij je kracht en wees helder over je onvermogen.6 Denk na, voordat je foto's deelt met anderen. Ze kunnen een eigen leven gaan leiden. En voorbij gaan aan het doel dat jij voor ogen had. 7 Wil je nog niet kiezen, wacht dan een paar jaar. Je weet dan welke foto's belangrijk zijn en welke niet.

Pagina's