Blog

Boekenredder

Vandaag is een bijzondere dag voor Mory (54) want ze gaat samen met haar partner de schuur opruimen. Daar staan al jarenlang dozen met boeken, die ze heeft ze gered uit de oud papier container. Toen ze de boeken daarin zag liggen, ging het haar zo aan het hart, dat ze de boeken allemaal heeft meegenomen. Onlangs merkte ze dat haar man, zonder overleg, een doos heeft leeggemaakt en afgevoerd. Dat deed haar pijn, maar bracht haar ook tot het inzicht dat de boeken al jarenlang ruimte innemen zonder dat ze gelezen worden. Haar redding van lang geleden kwam uit haar hart, maar met het inzicht van nu, weet ze met haar verstand dat ze toe is aan ruimte maken in de schuur. Vandaag gaan ze dat samen doen, zij en haar partner. Vandaag is een bijzondere dag, want tot nu toe is samen opruimen nooit succesvol gebleken. Het gaf altijd ruzie en strijd. Ze hebben samen afspraken gemaakt om het dit keer anders te doen: zonder strijd en zonder ruzie willen ze ruimte maken.

Opdracht 2: Zoek naar rust.

Om gelukkig te zijn heb je naast verveling en stilte ook rust nodig. In de zoektocht naar een leven vol voldoening is actie heerlijk, maar rust broodnodig.  Zeker voor mensen (zoals ik er een ben), die actiegericht en daadkrachtig zijn, valt het helemaal niet mee om op je handen te gaan zitten en stil te observeren wat er zich in de ontmoeting met iets of iemand zich aandient. Het gegeven dat we twee oren hebben en één mond, wil zeggen dat het goed is om dubbel zoveel te luisteren als je spreekt. Aandacht is psychologische zuurstof en dus van levensbelang. Je draagt door aandachtige luisteren bij aan de ontplooiing van die ander. Adem in, adem uit, en luister in stilte naar dat wat van levensbelang is voor de ander en voor jezelf.