Blog

Eerst zien, daarna missen

In het organizing traject zouden we vaktermen kunnen gebruiken als body-doubling en de beschikbaarheidsheuristiek. Body-doubling is het positieve effect van iemand die jou ondersteunt en coacht. Samen ben je sterker dan één alleen. Samenwerken zorgt ervoor dat je minder snel de moed verliest, omdat de ander je er doorheen sleept. Zo werkt een organizing-traject ook. Beschikbaarheidsheuristiek is het woord voor missen. Je bent vergeten wat er zoal in je huis of op je werkplek aanwezig is. Door het ordenen en opruimen, zie je opeens weer wat je hebt. Je neemt een weloverwogen beslissing dat iets weg kan. En wat gebeurt? Een paar dagen later bedenk je opeens dat het voorwerp of document dat je onlangs hebt weggedaan, nu geweldig goed van pas zou komen. Je hebt spijt en je bent een beetje boos: Een typisch geval van beschikbaarheidsheuristiek. Je had het al jaren en gebruikte het niet. Nadat je het door het organizing-traject weer in handen hebt gehad, herinner je, je het opeens helder en duidelijk.  Dat je het nu wel kunt gebruiken zegt iets over je vermogen tot herinneren. Niets over domme pech of gemis van een iets dat lange tijd ongebruikt en overbodig opgeslagen lag.

Obstakels

Ik lees weer iets over obstakels. Steeds kom ik dat woord tegen: Obstakels. Die obstakels staan er blijkbaar niet voor niets. Ik ken ze, de persoonlijke obstakels, die mij iets willen leren. En bij mijn klanten staan ze soms ook als roadblocks opgesteld. Ze belemmeren je in je werk. Ze blokkeren de weg naar je succes. Een mental coach vertelde: "Die blokkades zijn een uitdaging om je te dwingen een beslisssing te nemen. Niet voor een ander, niet over een ander, maar over jezelf. Wat wil ik nu echt!? Waar ben ik zo bang voor? Welke angst staat hier zo dwars op mijn pad?"Obstakels zijn de werkzaamheden die niet lukken, de projecten die stagneren, de klussen die onaf blijven liggen, de ongeopende, ongelezen mails die je mailbox vullen. Je kunt alles en iedereen de schuld geven van deze obstakels. Dat kan heerlijk opluchten.  Daarom staan ze echter niet dwars op je pad. Ze staan er voor mij en voor jou, om na te denken over de doelen die we willen bereiken in het leven.