Blog

verhoog je werkplezier door het anders indelen van je werktijd

Joost: In ons bedrijf hebben we gekozen voor een andere aanpak bij het bedenken en uitvoeren van projecten en activiteiten. We hebben voor deze aanpak gekozen omdat we in met management team tot het besef kwamen dat we deze tijd van krimp zouden kunnen benutten voor een periode van herijken en bezinnen, als klinkt dat laatste woord wellicht wat zweverig. Door de evaluatiegesprekken na elk project met de betrokken medewerkers viel ons op dat een activiteit of project slechts voor ongeveer 10 procent van de tijd gepland en voor de resterende 90 procent uitgevoerd. We hebben ons daarom als doel gesteld om in de toekomst projecten en activiteiten met meer aandacht en zorg voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. We denken zo het slagingspercentage van onze projecten te verhogen,én het werkplezier  en de vakkennis van onze medewerkers te vergroten. We reserveren nu 30 procent van onze tijd voor het bedenken, plannen en creëren van de projecten, 30 procent van de tijd voor het vinden van draagvlak binnen de organisatie, bij onze klanten en de financiële onderbouwing van het project, 30 procent voor het daadwerkelijk realiseren en tot slot 10 procent voor het 'happy end'; het project veiligstellen, het succes vieren en de noodzakelijke gegevens documenteren voor de opvolgers). Door deze verdeling van onze aandacht en tijd krijgt de beschikbare werktijd meer kwaliteit.