Agenda

expertsessie Multiproblematiek, organizen met GGZ-cliënten.

Wanneer je in de zorgmarkt werkt, krijg je soms complexe casuistiek voor je kiezen. Zeker wanneer cliënten een psychiatrische stoornis hebben of hun eigen situatie niet goed overzien, vraagt de begeleiding veel van je. Bovendien zijn er vaak meerdere instanties betrokken. Welke psychosociale factoren kunnen er spelen en welke positie heeft een organizer in een multidisciplinair team? Geen enkele cliënt is hetzelfde en soms kom je voor onverwachte situaties te staan. Dit vraagt om out-of-the-box-denken met beproefde methodieken en methodes, rekening houdend met psychosociale factoren en de mogelijkheden van je cliënten. Je krijgt tools en tips om de complexe casuistiek in je werk beter aan te kunnen en zelf met plezier aan het werk te zijn ondanks de complexe problematiek van jouw caseload.

Volg op 13 april 2021 mijn expertsessie bij de school voor Organizing. Aanmelden kan via https://www.schoolvoororganizing.nl/events/multiproblematiek-goed-organi...