Agenda

Op woensdagavond 19 januari 2022 geef ik voor de derde keer de expertsessie Multiproblematiek. Goed organizen bij ggz-cliënten. Wanneer je in de zorgmarkt werk, krijg je als organizer of andere professional in de zorg, soms te maken met complexe casuistiek. Wanneer cliënten een psychiatrische stoornis hebben vraagt de begeleiding veel van jouw begeleiding. Ook in de afstemming met andere professionele partijen. Welke psychosociale factoren kunnen er een rol spelen? en welke positie heb jij als organizer in een multi-disciplinair team? Volg deze expertsessie om mijn ervaringen te horen, ideeën op te doen en nuttige instrumenten te leren.  Meld je aan bij de School voor Organizing: Multiproblematiek. Goed organizen met ggz-cliënten (expertsessie) - (schoolvoororganizing.nl).  kosten Eur 49,00 

Op dinsdagavond 22 maart 2022 geef ik de expertsessie: Cliënten met borderline, voorbij het stigma. Cliënten met borderline problematiek krijgen vaak het  stempel gevalletje borderline. Dat is onterecht en niet respectvol. Welke kenmerken hebben zij? Hoe ervaren zij dat zelf? Wat merk je daar als organizer van? En wat vraagt dat van jou als organizer of andere professional in de zorg?  Volg deze expertsessie om mijn ervaringen te horen, tips en theorie te horen en praktische instrumenten te leren. Meld je aan bij de School voor Organizing. www.schoolvoororganizing.nl. kosten Eur 49,00