Klazien Lambregtse is sociaal werker in hoardingsituaties. In 2003 is ze gestart als professional organizer. Daarna heeft zij zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die door verzameldwang [hoarding] in een isolement raken. Met kennis, begrip en liefde helpt Klazien deze mensen om over de muren vol stapels heen te kijken.

Het doel van de begeleiding is niet een opgeruimd huis uit een catalogus. Wel een huis waarin weer volop en naar hartenlust geleefd kan worden in alle leefruimtes. Naast het begeleiden van mensen met hoarding houdt Klazien van kennis delen en verhalen vertellen. Ze kan gloedvol en betrokken vertellen over haar sociale werk en alle uitdagingen en dilemma´s die daarmee verband houden. Klazien onderbouwt, als gastdocent en trainer, haar trainingen met actuele theoretische kennis en boeiende praktijkervaring.

Als professional organizer heeft Klazien een voorliefde voor orde, structuur en overzicht; als sociaal werker kan ze heel goed verblijven in de grote chaos van anderen en aansluiten bij de mensen die zij begeleid; Als GGZ-agoog onderbouwt zij haar inzet met herstelgerichte interventies. Een mens is immers meer dan een label of een stoornis. We zijn allemaal een waardevol mens.

Begeleiding

Klazien werkt als onderaannemer bij Van Loo Organizing (www.vanloo-organizing.nl) in de wijde omgeving van Arnhem. Van Loo Organizing heeft de benodigde contracten voor het leveren van begeleiding thuis vanuit de WMO/ZIN. Wil je weten of er passende begeleiding is voor jou? Of wil je weten of je gebruikt kunt maken van de voorzieningen die daarvoor beschikbaar zijn? Neem dan contact op met de wijkcoach of het WMO-meldpunt in je gemeente.

Cliënt: “Ik heb in mijn werk regelmatig te maken met wijkcoaches. Ik hoopte dat zij ook iemand of iets wisten voor mijn privé chaos thuis. De wijkcoach bracht me in contact met Klazien Lambregtse. Haar inzet leverde een resultaat op, waarvan ik niet had durven dromen. Ik heb overzicht, inzicht en ruimte gekregen in mijn huis en vanaf nu kan ik dat zelf zo houden”.


Op dit moment neemt Klazien via haar eigen bedrijf geen individuele trajecten aan.

Training

Klazien is verbonden als gastdocent aan de training woningvervuiling en hoarding van de Rinogroep. Vanuit de Bendergroep traint Klazien professionals in het sociale domein over psychische problematiek. Bij de School voor Organizing geeft Klazien webinars aan professionele organizers en andere zorgprofessionals. Check de agenda op www.schoolvoororganizing.nl/webinar.

Op 26 september 2023 is de expertsessie: Borderline, voorbij het stigma.
Wat hebben cliënten met borderline (BPS) nu werkelijk nodig? En waar loop je precies tegenaan als je hen als zorgprofessional begeleid? In deze expertsessie bespreken wat iemand met BPS in praktische zin en als mens nodig heeft.

Nieuws

Hoarding is een breekbaar en teer onderwerp. Samen met Hilde Verdijk is Klazien Lambregtse geïnterviewd door de Rinogroep: Hoe komen mensen zo? Dat vraagstuk beweegt Klazien. Ze brengt met haar begeleiding meer dan alleen een opgeruimd huis: eigenwaarde en gezien worden achter de spullen. Lees het interview ‘Hoarding staat bijna nooit alleen’ op https://www.rinogroep.nl/interview/512/%E2%80%98hoarding-staat-bijna-nooit-alleen%E2%80%99.html

Er is een filmpje gemaakt met Klazien Lambregtse over opruimen en nalaten:https://gidsnalatenschap.nl/professional-organizer-biedt-hulp-bij-opruim

Boek

Hilde Verdijk, Klazien Lambregtse, Annelie Brummer, Ingrid Tielemans en Divya van den Berg hebben in 2023 samen een boek geschreven: Hoarding, opruimen en ordenen met problematische verzamelaars. Alle vijf zijn ze gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met verzameldrang. Menno Norden, gz-psycholoog bij Eleos heeft meegeschreven aan de theoretische onderbouwing.

In dit boek zijn theorie, casuïstiek en praktische interventies beschreven. Door dit boek leer je als zorgprofessional hoe je op een effectieve en respectvolle manier cliënten met hoardingproblematiek kunt begeleiden.

Klazien is auteur van twee hoofdstukken:over het belang van multidisciplinair samenwerken en over zingeving bij hoarding. In de podcast vertelt ze over het effect van zingeving op cliënten met hoarding en welke zingevende interventies je als zorgprofessional kunt inzetten bij hoardingproblematiek.

Luister hier de podcast zingeving bij hoarding

De focus van een organizingtraject richt zich vooral op het beheersbaar houden van de woon- en leefomgeving van de cliënt. Vaak spelen ook problemen op andere leefgebieden een rol. Deze problemen in de leefgebieden hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Een organizingtraject is altijd meer dan het aanbrengen van ordening, structuur en overzicht in de woning. Daarom is het belangrijk om breed en methodisch te kijken met alle betrokkenen. En multidiscicplinair samen te werken.

Waar krijg jij weer lichtjes van in je ogen? Dat is een van de vragen bij zingeving. Welke dromen en verlangens heb je? De zoektocht naar zingeving is de zoektocht van binnenuit voelbare doelen en is minder gericht op doelen die van buitenaf concreet meetbaar zijn. Zingeving wordt zichtbaar als motivatie, als sleutel tot verandering. Naast de praktische doelen wordt ook zingeving als doel opgenomen in het plan van aanpak: Tijdens evaluatie momenten zal zingeving ook aan de orde komen.

Contact

Wil je meer informatie over
een passend begeleidingstraject?
Of de mogelijkheden voor
een training bespreken?
Stuur dan een mailtje naar
mail@klazienlambregtse.nl
A. Braamspinner 62, 7943 RM Meppel
T. 06-18462596