Een duidelijk en concreet plan van aanpak is de basis.

De dagelijkse gang van zaken slorpt al je energie op. Je bent het overzicht kwijtgeraakt of je bent veel tijd  en je week plannen lukt niet. Je bent gefrustreerd, vermoeid en lusteloos. Je functioneert niet zoals je wilt en zoals van je wordt verwacht.
Ik begeleid mensen als 'opruim'coach en als autismecoach. Mijn visie en missie met betrekking tot het samenleven en samen werken met mensen met ASS ligt aan de basis van mijn aanpak als coach. Door een organizingtraject krijg je inzicht en begrip in de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen je werk of in je gezin. 
Voor particuliere organizing trajecten geldt een uurtarief van Eur 65,00 inclusief 21 % btw. Het doel en het aantal benodigde uren, wordt in overleg vastgesteld.  
Voor zakelijke trajecten is het uurtarief Eur 80,00 exclusief 21% btw. In een plan van aanpak worden de doelen voor de gedragsveranderende begeleiding vastgesteld. Een tussentijds evaluatie en een eindevaluatie zijn onderdeel van het coachingstraject.